CIO Services

Interim ICT services op directieniveau

CIO Services

IT innovation supporting business creativity

CIO Services

Een track record van succesvolle reorganisaties, outsourcing en digitale transities.

Business Driven IT

Creatieve business proposities vragen om innovatieve IT oplossingen. En dus ook om een IT partner, die business case én techniek begrijpt. Een partner die techniek en business met elkaar verbindt, die beide talen spreekt.
Wij ondersteunen het creatieve proces met kennis van de interne processen en systemen, met kennis van innovatieve oplossingen. En creëren draagvlak voor deze oplossingen bij de business, de directie, en op de ICT werkvloer.
Het vroege engagement van IT bij het creatieve proces leidt tot een gedragen strategie en een digitale roadmap waarmee de business/IT teams samen aan de slag kunnen.

Een winnend team

Medewerkers gaan naar hun werk om daar te presteren, hun werk goed te doen, iets nieuws neer te zetten; om plezier in het werk te hebben. Wij betrekken ze bij de verandering, en maken het hele team eigenaar van het veranderproces.

Door verantwoordelijkheid te geven en beslissingsbevoegdheid te delegeren wordt een klimaat van vertrouwen en betrokkenheid gecreëerd; eigen initiatief en lef leiden tot een team dat zeer goed presteert.

Het eindresultaat is een perfect draaiende IT afdeling, met hoge medewerkerstevredenheid en een laag verloop. Want ICT blijft lastig, maar het kan en mag ook leuk zijn.

IT Enabled Business

“Enabling the business”, om te beginnen door een stabiele operatie, structurele kostenbeheersing en tijdige levering van IT projecten; de hygiëne factoren op orde als basis voor innovatie.

Wij brengen structuur aan waar dit nodig is, met kennis van de bekende methoden en technieken, met ervaring gebaseerd op implementaties bij eerdere klanten.

Met een solide reputatie wordt het mogelijk om bijdragen te leveren aan de strategie van het bedrijf; om vanuit de IT visie de business ideeën te ondersteunen. Een innovatieve ICT, effectief en efficiënt.

Business Creativity meets IT Innovation

Tangolessen in outsourcing

Tangolessen in outsourcing

Een outsourcing relatie gaat pas functioneren wanneer de hooggespannen verwachtingen van het eerste uur worden vervangen door meer realistische uitgangspunten.Een outsourcing relatie gaat pas functioneren wanneer de hooggespannen verwachtingen van het eerste uur worden vervangen door meer realistische uitgangspunten.

Trust and trustworthiness

Trust and trustworthiness

Uiteindelijk blijkt , dat iets ontastbaars als “vertrouwen” toch redelijk goed in cijfertjes te vangen is.Currently only available in Dutch.