Hieronder volgt onze top 10 van belangrijkste ontwikkelingen die wij op dit moment in de ICT (interim) markt zien.

 

 

 

  1. De interimmarkt krabbelde in 2011 weer een beetje uit het dal na de zeer sterke daling in 2009 in 2010. Met de slechte prognoses voor de Europese markt verwachten wij dat ook de interimmarkt weer onder druk zal komen te staan. Een interessant onderzoek op dit gebied vindt u overigens onder de Atos Interim index.
  2. Hetzelfde onderzoek laat zien, dat bij de inhuur van interim managers niet alleen sterke managementvaardigheden worden verwacht, maar dat de “inhoudelijke deskundigheid steeds zwaarder weegt.
  3. Druk op de basis van de ICT arbeidsmarkt door te weinig instroom blijft. Jongeren die bij hun studiekeuze de arbeidsmarkt in de gaten houden, is het niet ontgaan dat er in 2008 nog om 12.000 extra IT-ers voor 2012 werd geroepen, waarna in de crisis grote ontslaggolven volgden, juist ook in de ICT. En voor hen die dit nieuws gemist hadden, zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat er begin 2011 weer een groot tekort van IT-ers, tot wel 40.000,  is aangekondigd, terwijl in de tweede helft van dat jaar opnieuw ontslagrondes volgden. Al deze waarschuwingen leiden tot een “self-fulfilling prophecy”, waardoor er in de komende jaren inderdaad hier en daar wat krapte zal blijven.
  4. Het nieuwe werken zet door. Tegelijk zien we ook een counter-trend, daar waar het nieuwe werken doorslaat naar 24 uur per dag bereikbaar. En bankzitters letterlijk op de bank zetten om kantoorruimte te besparen is volgens ons toch ook echt niet de juiste invulling van HNW.
  5. Door de slechte perspectieven zullen ook de IT bestedingen weer onder druk komen te staan. Tegelijkertijd zijn er in de opwaartse trend van begin 2011 toch ook weer een aantal grote initiatieven gestart, die nu niet direct weer gestopt zullen worden. Bovendien zijn er veel bedrijven die min of meer gedwongen in 2012 zullen investeren in een inhaalslag op “achterstallig onderhoud” vanaf 2008 in verband met eerdere bezuinigingen.
  6. De outsourcingstrend zet onverminderd door; veel bedrijven gaan een periode in van contractverlenging of eventuele nieuwe aanbesteding. De nieuwe generatie outsourcing contracten zal veel specifieker zijn, doordat men nu veel beter weet wat men kan verwachten. De meeste bedrijven weten inmiddels dat een outsourcingscontract nooit waterdicht is, leveranciers spelen hierop in door meer in partnership en relaties te denken. De huidige aanbestedingsregels bij de overheid zitten een dergelijke aanpak in die sector overigens behoorlijk in de weg.
  7. Voorgaande leidt automatisch tot meer vraag naar regie functies, en verdergaande professionalisering van deze regie-functie. In het verleden is deze “post” in de totale outsourcings business case nog wel eens vergeten, inmiddels realiseren de meeste partijen zich dat hiervoor een minimaal percentage van de hele case gereserveerd moet worden.
  8. De cloud-hype gaat een periode van afkoeling tegemoet; de initiële verwachtingen die zijn gewekt kunnen niet worden waargemaakt, in de Gartner hype-cycle nadert de cloud de “trough of disillusionment“. Wél zal de cloud onderdeel van het portfolio worden dat de CIO ter beschikking staat om de business operationeel te ondersteunen. Om echter de uiteindelijke beloften van de cloud waar te maken is een allesomvattende strategie nodig, waarin nadrukkelijk ook de lange termijn bedrijfsdoelstellingen worden meegenomen. Hiermee ontstaat dan de mogelijkheid voor een “Service Oriented Enterprise”, met een nauwe verwevenheid tussen het bedrijf, de klanten, de leveranciers, service providers en andere handelspartners. Hiervoor zal de IT industrie echter eerst een aantal standaardisatie problemen moeten oplossen. De “quick fix” die de cloud-oplossing impliceerde is er helaas niet, een geleidelijk groeipad naar een cloud omgeving kan echter nu al ingezet worden.
  9. Ook de social hype kent wat afkoeling, wat is nou precies het verdienmodel? Of zoals deze analist over adverteren op facebook schrijft: “it was like trying to sell stuff to people while they’re hanging out with their friends at the bar.”
  10. The big 5: mobile, social, cloud, consumerization, and big data zetten onverminderd door, maar zie ook punt 8 & 9 hierboven.