Tijdens het jaarlijkse EEE event van ChangeVision op 19 November zijn o.a. de resultaten van het ChangeVision outsourcing onderzoek getoond. Uit de dagelijkse praktijk van ChangeVision blijkt, dat outsourcing relaties dermate complex zijn dat deze niet 100% contractueel, in harde KPI’s, zijn vast te leggen. De kwaliteit van de relatie, de “zachte” kant, is daarom minstens even belangrijk, om te voorkomen dat de relatie in een negatieve spiraal van escalatie en steeds slechtere performance terechtkomt. Daarnaast blijkt in de praktijk, dat de focus initieel altijd op de prestaties van de leverancier ligt, maar dat de kwaliteit van de relatie pas verbetert wanneer beide partijen hieraan werken. In de aanloop naar het event is een 10-tal CIO’s en ICT managers geïnterviewd om te toetsen of deze twee veronderstellingen “universeel” zijn. Het is interessant om te zien dat iedere outsourcingrelatie begint met hooggespannen, en zelfs overspannen, verwachtingen, waarna een periode van, soms diepe, teleurstelling en frustratie volgt. In een aantal gevallen is een contractbeëindiging onvermijdelijk, maar meestal blijkt dat wanneer beide partijen de letterlijke interpretatie van het contract loslaten, en gaan werken aan de onderlinge relatie, met focus op de intentie van het contract, men een duurzame en stabiele relatie bereikt. Ofwel, it takes 2 to tango! Bijgaand treft u de presentatie van de EEE avond aan.