IT en de boardroom

Veel directieleden voelen zich wat ongemakkelijk bij het onderwerp ICT. Het is lastig, barst van de afkortingen die niemand begrijpt, en er zijn altijd problemen. De steeds belangrijker wordende verbindende factor tussen alle afdelingen, de ICT kennis, ontbreekt vaak in de directiekamer.

Of, zoals een business executive mij ooit na een stroomstoring in het data-center zei: “ICT, dat is voor mij Internet, Computer en Telefoon; en dat moet gewoon werken”. En dan de trap na: “Thuis werkt het toch ook? En als het niet werkt, dan lost mijn zoontje van 12 dat op; dus zo moeilijk kan dat toch niet zijn?”.

Ondertussen hadden de systeembeheerders er een lange nacht op zitten. Systemen waren opgestart, sommige systemen werden tijdelijk verhuisd omdat het afgenomen vermogen te hoog was geworden. En ja, wie had die zware koeling achter diezelfde hoofdzekering aangesloten?

In de directie heerste vooral ongeloof. Er waren toch miljoenen geïnvesteerd in een tweede data-center; in noodstroom-voorzieningen? Hetzelfde ongeloof dat een jaar eerder binnen ICT heerste, toen de verantwoordelijkheid over data-center, de koeling, en de noodstroom over 3 afdelingen werd verdeeld om 1 FTE te kunnen bezuinigen.

IT in de boardroom

In deze organisatie ontbrak de IT kennis, de CIO, in de boardroom. IT is lastig, technisch, en dat hoort in de directiekamer niet thuis. Vond men. Veel beslissingen die in diezelfde directiekamer genomen worden, hebben echter direct impact op de IT. Zoals was gebleken.

Een CIO verhoogt de technologische slagkracht van de directie, en maakt de vertaalslag van techniek naar business, waarmee de directie als geheel zich op de business kan focussen. Waarbij op de CIO de plicht rust om het jargon, de hypes en de techniek buiten de boardroom te houden, en te vertalen in business impact. Om toch maar een hype te gebruiken: “Software is eating the world”, je kunt er als directie maar beter klaar voor zijn.

Een CIO heeft het overzicht over alle projecten en systemen, en hun onderlinge samenhang en afhankelijkheden. Hierdoor is hij of zij perfect gepositioneerd om de business operations te helpen stroomlijnen middels IT, en vanuit IT een bijdrage aan de bedrijfsstrategie te leveren.

Een CIO is ook veel directer betrokken bij de klanttevredenheid, de impact van storingen op de business. Om een serieuze gesprekspartner in de boardroom te zijn zorgt de CIO voor een geoliede IT-machine. Projecten worden conform afspraak geleverd, systemen draaien zonder storingen.

Kortom, een CIO in de boardroom, een win-win voor het bedrijf!

Vervolg

Herkent u zich in bovenstaande, zoekt u naar meer IT kennis in de directie? Ik heb bij een 20-tal ondernemingen gewerkt, tot op CIO niveau, en ik kan mij dus snel inwerken in een nieuwe omgeving, ik (her-)ken de business structuren, processen en patronen. Door mijn brede ervaring met software ontwikkeling, IT technologie, processen en organisaties kan ik vervolgens onbevangen en objectief aan de slag, waarbij ik meestal wordt ingezet in een situatie van verandering.

Als manager ga ik uit van betrokken medewerkers; die naar hun werk gaan om daar te presteren, iets goed te doen, iets nieuws neer te zetten, om plezier in het werk te hebben. Zij moeten daar dan wel de ruimte voor krijgen; ruimte die ik creëer door eenieder volledig te betrekken bij de verandering, en eigenaar te maken van het veranderproces. Want ICT blijft lastig, maar het kan en mag ook leuk zijn.