Gezien de substantiële vooruitgang van het Groen Staal-plan van Tata Steel Nederland en de aanzienlijke inspanningen om de industriële productie te verduurzamen, is het essentieel dat het overheidsbeleid deze initiatieven adequaat ondersteunt. Dit vereist niet alleen een afstemming van nationaal beleid met Europese richtlijnen om een gelijk speelveld te waarborgen, maar ook het garanderen van noodzakelijke randvoorwaarden zoals tijdige beschikbaarheid van vergunningen en infrastructuur.

Verder is het cruciaal dat de industrie niet wordt benadeeld door disproportionele stijgingen in netwerktarieven en energiebelastingen die het verdienvermogen ondermijnen. Een strategische herziening van het beleid, inclusief het afbouwen van fossiele subsidies in een Europees kader, zal essentieel zijn om de industrie in Nederland levensvatbaar te houden en de transitie naar een groenere toekomst te versnellen.