Over ons

CIO Services is in 2011 opgericht om te kunnen voldoen aan een toenemende vraag naar senior ICT managers met toegevoegde waarde, managers die de vertaalslag van techniek naar business kunnen maken, maar ook vakmensen met diepgaande kennis van ICT technologie, organisatie en processen.

Wij hebben uitgebreide ervaring met het organiseren en managen van ICT afdelingen en programma’s, met het management van IT portfolio en budgetten, het bewerkstelligen van IT & Business convergentie, en met ICT planning & lange termijn strategie.

Wij combineren strategisch en organisatorisch inzicht met een resultaatgerichte managementstijl, ondersteund door een gedegen kennis van ICT. Onze aanpak is gebaseerd op het bouwen aan vertrouwen en reputatie, zowel in de relaties naar de business als in de aansturing van de professionals. Het scheppen van de juiste kaders en het managen op output, bijsturen waar nodig, altijd met focus op het eindresultaat.

IT & Business Strategie

In onze visie zijn de IT strategie en de business strategie van de organisatie geconvergeerd naar één integrale strategie. De business strategie geeft richting aan de IT investeringen, de IT visie op innovatie ondersteunt de business opportunities en waarborgt tegelijkertijd een efficiënte en effectieve ICT infrastructuur door een continu verbeteringsproces.

De ICT wordt door een CIO vertegenwoordigd op directieniveau, waardoor innovatie- en technologie-perspectieven direct worden meegenomen in de besluitvorming. De CIO kan hierbij terugvallen op kennis van alle bedrijfssystemen en processen, alsook een solide reputatie door stabiele operations en tijdige oplevering van projecten.

In onze visie is er transparantie over de ICT kosten, EN over de toegevoegde waarde van ICT; ofwel ICT niet als kostenplaats, maar als onderdeel van de waardeketen. ICT draagt bij aan het bedrijfsresultaat, door structurele kostenbeheersing én door effectieve inzet van IT. Ook hier weer convergentie van business en IT.

Aanpak

Business-IT convergentie staat voor ons centraal in de relatie tussen IT en business; dit is verwoord in ons mission statement “Bringing together business and IT”. Een effectieve relatie tussen ICT en Business berust voor een groot deel op vertrouwen; de basis hiervoor wordt gelegd door een sterke reputatie. Onze aanpak is gebaseerd op het bouwen aan dit vertrouwen en deze reputatie, door een stabiele operatie, structurele kostenbeheersing en tijdige levering van IT projecten.

Vanuit een eigen gedegen ICT kennis zijn wij in staat om de juiste kaders te scheppen om deze reputatie te versterken. Door verantwoordelijkheid te geven en beslissingsbevoegdheid te delegeren wordt een klimaat van vertrouwen en betrokkenheid gecreëerd; eigen initiatief en lef leiden tot een team dat zeer goed presteert, met tijdige oplevering van projecten en een betrouwbare en stabiele ICT infrastructuur.

Met een solide reputatie en een effectieve en efficiënte ICT ontstaat ruimte om bijdragen te leveren aan de lange termijn strategie van het bedrijf; een strategie die bepaald wordt door de gezamenlijke visie en expertise van business en van ICT.