Organiseren van IT

Bouwen aan de reputatie

Focus op organisatiestructuur, het wijzigen van de organisatie, communicatiestrategie binnen de IT afdeling, en de relatie tussen het leveren van kwaliteit en de structuur van de organisatie.

 • Team-building, coaching.
 • Communicatie strategie, missie, visie.
 • Change management, herstructurering, outsourcing
 • Kwaliteit, IT Dashboard. Projectenfabriek, complexe IT infrastructuur. ITIL, Prince II

Management van IT Investeringen

Effectiviteit & Efficiency

De effectieve en efficiënte inzet van het IT budget, financiële rapportage en control structuur. Project portfolio management, van projecten in de ideeënfase tot de uiteindelijke oplevering en go-live.

 • Budgetteren, cost-control.
 • Project portfolio management
 • Goedkeuring en prioritering, toll-gate proces, business case.
 • Resource en demand management, release policy.
 • Programma & Project management. Prince II, MSP, PMO.

IT & Business Convergentie

Bringing together business and IT
Business-IT convergentie sluit direct aan op ons missie statement “bringing together business & IT”. Alle aspecten van IT Governance en business partnership komen aan de orde.

 • Een heldere IT Governance definieert strategisch alignment, value delivery, resource management, risk management, performance metingen.
 • Business partnership; organisatorische convergentie, IT Value add, klanttevredenheid, samenwerking, communicatie.

Planning & IT Strategie

Op weg naar de toekomstvisie

Focus op IT planning en strategie, van de “standaard” jaarlijkse budgetteringsprocessen tot de definitie en levering van de lange termijn enterprise IT roadmap. Tevens focus op actuele onderwerpen zoals sourcing en consolidatie.

 • Jaarplanning; budgetrondes; doelstellingen;
 • Lange termijn visie en strategie; strategie definitie en uitvoering, IT Enterprise architectuur; architectuur roadmap. Technologie trendwatch.
 • Consolidatie en harmonisatie; shared service centre.
 • Post Merger Integratie, afsplitsingen, carve-outs.
 • Sourcing; off-shoring, near-shoring. Leveranciersmanagement.