CIO Services

Business Creativity meets IT Innovation

Business Driven IT

Vanuit de strategie wordt het portfolio gedefinieerd. Afspraken tussen business en IT zijn in de governance geregeld. Sturing is gebaseerd op de business benefits.
 

Een winnend team

Door verantwoordelijkheid te geven en beslissingsbevoegdheid te delegeren wordt een klimaat van vertrouwen en betrokkenheid gecreëerd.

IT Enabled Business

De IT ondersteunt de innovatie met een professionele project organisatie, het dagelijkse werk met een excellente operatie. Alignment als basisprincipe voor organisatie- en procesontwerp. Sturing is gebaseerd op performance.