Een winnend team

Organisatie – Communicatie – Verandering

Een winnend team

Medewerkers gaan naar hun werk om daar te presteren, hun werk goed te doen, iets nieuws neer te zetten; om plezier in het werk te hebben. Wij betrekken ze bij de verandering, en maken het hele team eigenaar van het veranderproces.

Door verantwoordelijkheid te geven en beslissingsbevoegdheid te delegeren wordt een klimaat van vertrouwen en betrokkenheid gecreëerd; eigen initiatief en lef leiden tot een team dat zeer goed presteert.

Het eindresultaat is een perfect draaiende IT afdeling, met hoge medewerkerstevredenheid en een laag verloop. Want ICT blijft lastig, maar het kan en mag ook leuk zijn.

Organisatie

Door het team verantwoordelijk te maken wordt een klimaat van vertrouwen en commitment gecreëerd; eigen initiatief en lef leiden tot een organisatie die zeer goed presteert.

Het inrichten van een demand/supply relatie tussen de verschillende IT teams definieert duidelijke interfaces tussen deze teams, met duidelijke onderlinge afspraken, taken en verantwoordelijkheden. Hierdoor kunnen de teams worden aangestuurd op doelstellingen en output; het scheppen van de juiste kaders, om vervolgens vooral op de onderlinge samenwerking en de interfaces te managen, waarbij de teammanagers het vertrouwen en de ruimte krijgen om op hun manier de doelstellingen te behalen.

w

Communicatie

Onze communicatie strategie is gebaseerd op openheid en betrokkenheid, conform het Confuciaanse gezegde ” Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”

Deze aanpak komt terug in alle aspecten van onze dienstverlening, bij het creëren van een winnend team, bij reorganisaties, bij convergentie van IT & Business, etc. Vanuit de strategie wordt een communicatie strategie en aanpak gedefinieerd, die erop gericht is om begrip, betrokkenheid en participatie te vergroten.

Verandering

Onze ervaring met reorganisaties bestaat onder andere uit:

  • Grootschalige ICT architectuurtransformaties.
  • Standaardisatie. Het standaardiseren van organisatiestructuur, rollen en processen.
  • Consolidatie, het consolideren van applicaties naar gecentraliseerde shared service centers.
  • Near-shoring, off-shoring en outsourcing.
  • Herstructureren van een product-based IT organisatie naar een demand-supply functionele organisatie.
  • Due diligence, overname, integratie, splitsing en divestment van IT afdelingen.

Business Creativity meets IT Innovation