Business driven IT

Strategie – Portfolio – Governance

Business driven IT

Creatieve business proposities vragen om innovatieve IT oplossingen. En dus ook om een IT partner, die business case én techniek begrijpt. Een partner die techniek en business met elkaar verbindt, die beide talen spreekt.

Wij ondersteunen het creatieve proces met kennis van de interne processen en systemen, met kennis van innovatieve oplossingen. En creëren draagvlak voor deze oplossingen bij de business, de directie, en op de ICT werkvloer.

Het vroege engagement van IT bij het creatieve proces leidt tot een gedragen strategie en een digitale roadmap waarmee de business/IT teams samen aan de slag kunnen.

Strategie

De IT strategie en de business strategie van de organisatie komen samen in één integrale strategie. De business strategie geeft richting aan de IT investeringen, de IT visie op innovatie ondersteunt de business opportunities en waarborgt tegelijkertijd een efficiënte en effectieve ICT infrastructuur door een continu verbeteringsproces.

Er is transparantie over de ICT kosten, en over de toegevoegde waarde van ICT; ofwel ICT niet als kostenplaats, maar als onderdeel van de waardeketen. ICT draagt bij aan het bedrijfsresultaat, door structurele kostenbeheersing én door effectieve inzet van IT.

Portfolio

Project portfolio management: het business proces waarmee het bedrijf de meest effectieve mix van projecten, beschikbaar personeel en budget selecteert; zodat optimale investeringsbeslissingen genomen worden, waardoor de toegevoegde waarde van het portfolio voor het bedrijf maximaal is. Een mix van omzetgroei, operationele efficiëntie, vernieuwing en lange termijn doelen.

Het proces houdt rekening met ROI, risico’s, strategische fit, budget, personeel, architectuur, kwaliteit en kennis. Het portfolio is een afspiegeling van de bedrijfsstrategie, en bouwt voort op de enterprise roadmap architectuur.

IT Governance

Aansturing van IT op volgende gebieden

  • Strategisch alignment – sluiten IT en business strategie naadloos op elkaar aan
  • Value delivery – draagt IT bij aan de business doelstellingen
  • Resources – worden beschikbare middelen optimaal ingezet
  • Risico’s – heeft het portfolio de juiste mix van innovatie en continuiteit
  • Performance – levert IT conform verwachtigen

Business Creativity meets IT Innovation